تغذیه کودک در ماه 11 و12

-        نحوه تغذيه تکميلي در ماه يازدهم ودوازدهم:

تنوع غذاي کودک را رعايت کنيد با توجه به اشتهاي کودک بر مقدار غذاي هر وعده او اضافه نماييد همچنان براي کودک غذاي جداگانه تهيه کنيد واز دادن غذاي سفره خانواده به کودک بدليل علت داشتن نمک و چاشني اجتناب نماييد

                               

    
[ موضوع : تغذیه کودک در ماه 11 و12 ]
تاريخ : شنبه 21 خرداد 1390 | 9:25 AM | نویسنده : سارا |
صفحه قبل 1 صفحه بعد