سلدا

دوتا شعر انگلیسی با ترجمه

دوتا شعر انگلیسی با ترجمه          Teddy Bear, Teddy Bear Teddy bear, Teddy bear, run upstairs, Teddy bear, Teddy bear, say your prayers. Teddy bear, Teddy bear, turn out the light, Teddy bear, Teddy bear, say good night!  ترجمه فارسی خرس کوچولو   خرس کوچولو, خرس کوچولو, بدو بیا طبقه بالا خرس کوچولو,خرس کوچولو, زود دعا بخون   خرس کوچولو,خرس کوچولو,چراغ خاموش کن خرس کوچولو,خرس کوچولو ,شب بخیر بگو بع بع ,ببعی سیاه   بع بع ,ببعی سیاه آیا واسمون پشم داری؟ بله آقا بله آقا دارم! سه تا کیسه پر دارم...
28 خرداد 1390
1
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به سلدا می باشد